Organizowanie i przeprowadzanie procesów sprzedaży / zakupu spółek

Nasza oferta obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie procesu sprzedaży / zakupu spółek kapitałowych i osobowych, w tym:

  • przygotowanie memorandum informacyjnego / przygotowanie i przeprowadzenie procesu due diligence,
  • wykonanie prognozy funkcjonowania spółki, wykonanie wyceny wartości kapitału spółki i sprzedawanego / kupowanego pakietu metodą dochodową, zweryfikowanych aktywów netto oraz/lub porównawczą,
  • wykonanie badania prawnego i podatkowego, zidentyfikowanie zagrożeń, oszacowanie możliwych konsekwencji podatkowych,

  • przygotowanie procesu zbycia udziałów/akcji spółki, przygotowanie rekomendacji dla zarządu oraz właścicieli,
  • sporządzenie oferty, wskazanie opcji negocjacyjnych, wskazanie zagrożeń do sprawdzenia w drugim etapie,
  • przygotowanie prezentacji na spotkania z inwestorami,
  • udział w negocjacjach ze sprzedającym.
  • pomoc prawna podczas realizacji transakcji