Obsługa transakcji M&A

ICF - wizja optymalnych rozwiązań

Nasza oferta obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie procesu sprzedaży / zakupu spółek kapitałowych i osobowych, w tym:

 • identyfikację nabywców / celów inwestycyjnych,
 • doradztwo przy określeniu strategii przeprowadzenia transakcji,
 • przygotowanie memorandum informacyjnego,
 • przygotowanie i przeprowadzenie procesu due diligence,
 • wykonanie prognozy funkcjonowania spółki,
 • wykonanie wyceny wartości kapitału spółki i sprzedawanego / kupowanego pakietu metodą dochodową, zweryfikowanych aktywów netto oraz/lub porównawczą,
 • wykonanie badania prawnego i podatkowego, zidentyfikowanie zagrożeń, oszacowanie możliwych konsekwencji podatkowych,
 • przygotowanie procesu zbycia udziałów/akcji spółki, przygotowanie rekomendacji dla zarządu oraz właścicieli,
 • sporządzenie oferty wstępnej i wiążącej, wskazanie opcji negocjacyjnych, wskazanie zagrożeń do sprawdzenia w drugim etapie,
 • przygotowanie prezentacji na spotkania z inwestorami,
 • udział w negocjacjach ze sprzedającym.
 • pomoc prawna podczas realizacji transakcji.