Opracowanie strategii rozwoju

ICF - wizja optymalnych rozwiązań

Nasza oferta obejmuje opracowanie strategii dla firm w następującym zakresie:

 • analiza potencjału strategicznego i zasobów w poszczególnych obszarach działalności produkcyjnej,
 • analiza potencjału strategicznego i zasobów w pozostałych obszarach działalności spółki (marketing, system zarządzania, schemat organizacyjny, kompetencje itp.),
 • analiza procesów przebiegających w spółce,
 • analiza strategiczna otoczenia spółki,
 • analiza zdolności konkurencyjnej i pozycji konkurencyjnej spółki i jej wyrobów i usług,
 • analiza faz życia produktów spółki i posiadanych technologii,
  analiza SWOT,
 • sformułowanie wizji strategicznej i misji spółki,
 • wybór dziedzin działania spółki w tym dziedziny podstawowej, segmentacja strategiczna,
 • opracowanie celów strategicznych dla poszczególnych obszarów produkcyjnych,
 • opracowanie celów strategicznych dla służb marketingowych produkcyjnych sprzedaży,
 • opracowanie celów strategicznych w zakresie systemu zarządzania spółką,
 • opracowanie celów strategicznych w zakresie w zakresie ekonomiczno – finansowym (strategia budowania wartości i pozycji Spółki),
 • opracowanie planu restrukturyzacji (przygotowanie programu funkcjonowania kontrolingu w tym kontrolingu kosztów; programu wzrostu lub zmniejszenia zatrudnienia; programu szkoleń i dostosowania kwalifikacji pracowników do nowych zadań; programu obniżenia kosztów i racjonalizacji kapitału obrotowego),
 • przygotowanie prognozy funkcjonowania spółki na lata następne,
 • przygotowanie narzędzi kontroli realizacji strategii i jej efektów.