Programy restrukturyzacyjne

ICF - wizja optymalnych rozwiązań

Nasza oferta obejmuje opracowanie programów restrukturyzacji w tym:

  • analiza schematu organizacyjnego i wypełnianych funkcji, uproszczenie schematu, analiza systemu zarządzania,
  • restrukturyzacja zatrudnienia, wprowadzenie różnych form wynagradzania, obniżenie kosztów zatrudniania, propozycja odpraw i innych rozwiązań dla zwalnianych pracowników (na przykład zawiązanie spółki pracowniczej przy zleceniu usług),
  • restrukturyzacja zadłużenia, wprowadzenie nowych form finansowania, restrukturyzacja kredytów i leasingu,
  • analiza i optymalizacja rozwiązań technologicznych (przy współpracy ze specjalistami w danej dziedzinie),
  • restrukturyzacja pozostałych kosztów,
  • prawne i podatkowe aspekty wdrożenia poszczególnych rozwiązań restrukturyzacyjnych,
  • wykonanie prognozy funkcjonowania spółki na lata następne z naniesieniem działań restrukturyzacyjnych, oszacowanie efektów restrukturyzacji,
  • udział w procesie wdrażania programu restrukturyzacji.