Analiza kontraktów

ICF - wizja optymalnych rozwiązań

Oferta na usługę konsultingową, doradczą w zakresie oceny kontraktów oraz struktur firm zajmujących się przygotowaniem i realizacją kontraktów. Nasza usługa obejmuje następujące obszary:

  1. Zleceniodawca - Analiza struktur organizacyjnych zajmujących się przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem kontraktu,
  2. Zleceniodawca – analiza realizacji konkretnego kontraktu (preliminarz kosztów i harmonogram, wybór Generalnego Wykonawcy, umowa, przebieg realizacji kontraktu, rozliczenie końcowe z tym zgodność z kosztorysem i harmonogramem),
  3. Wykonawca - Analiza struktur organizacyjnych zajmujących się przygotowaniem oferty, wyceną, umową, a następnie przygotowaniem realizacji kontraktu, realizacją  i rozliczeniem kontraktu,
  4. Wykonawca – analiza realizacji konkretnego kontraktu (preliminarz kosztów i harmonogram, wybór podwykonawców i dostawców, umowa, przebieg realizacji kontraktu, rozliczenie końcowe z tym zgodność z kosztorysem i harmonogramem, roboty dodatkowe.