Giełda Papierów Wartościowych

ICF - wizja optymalnych rozwiązań

Wariant 1 - Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie procesu

Nasza oferta obejmuje zarówno przygotowanie prospektu emisyjnego, kontrakty z Komisją, jak i przeprowadzenie procesu sprzedaży. W tym przypadku przy realizacji projektu możemy współpracować z biurami maklerskimi, z którymi na stałe w współpracujemy lub z biurem maklerskim wybranym przez klienta.

Wariant 2 – przygotowanie prospektu w części ekonomiczno – finansowej i prawnej

Nasza oferta obejmuje przygotowanie części ekonomiczno – finansowej i prawnej prospektu. Zobowiązujemy się jednocześnie do ścisłej współpracy z wybranym przez Klienta biurem maklerskim lub innymi podwykonawcami.

Wariant 3 – przygotowanie prospektu w części ekonomiczno – finansowej

Nasza oferta obejmuje przygotowanie części ekonomiczno – finansowej prospektu. Zobowiązujemy się jednocześnie do ścisłej współpracy z wybranym przez Klienta biurem maklerskim lub innymi podwykonawcami oraz z wybraną przez Klienta kancelarią prawną.