Autoryzowany Doradca New Connect

ICF - wizja optymalnych rozwiązań

ICF Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi związane z wprowadzaniem spółek na NewConnect, obejmujące w szczególności:

  • Doradztwo przy przekształcaniu podmiotów w spółki akcyjne pod kątem wprowadzenia na New Connect,
  • Doradztwo finansowe (wycena spółki, określanie parametrów emisji, analiza ekonomiczna inwestycji finansowanych ze środków pozyskanych z NewConnect, przygotowanie prezentacji dla inwestorów itp.),
  • Sporządzanie dokumentów informacyjnych oraz innych dokumentów wymaganych przy wprowadzaniu spółek na NewConnect,
  • Współdziałanie z Emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie.