Project monitor

ICF - wizja optymalnych rozwiązań

Oferta na pełnienie funkcji Project Monitora dla projektów kredytowanych przez Bank, inne instytucje finansowe czy inwestorów finansowych, realizowanych przez Inwestorów. Dla projektów związanych z budownictwem przemysłowym, projektowaniem i budową instalacji przemysłowych, obiektów przemysłowych (np. piece) itp.

Korzyści z udziału Project Monitora w inwestycji są następujące:

 1. Znaczące zwiększenie bezpieczeństwa realizacji inwestycji i bezpieczeństwa środków zaangażowanych przez instytucję finansującą/
 2. Kontrola nad środkami własnymi Inwestora zaangażowanymi w realizację inwestycji i ich rzeczywistym wydatkowaniem.
 3. Zmniejszenie angażowania banku / instytucji finansującej w kontrolę inwestycji, brak konieczności zatrudniania specjalizowanych pracowników czy konsultantów.
 4. Kontrola nad realizacją harmonogramu inwestycji.
 5. Kontrola nad stanem ekonomiczno – finansowym inwestora (w miarę posiadanych możliwości).
 6. Kontrola nad stanem ekonomiczno – finansowym Generalnego Wykonawcy, podejmowanie efektywnych działań w przypadku braku realizacji inwestycji zgodnie z planem lub upadłości Generalnego Wykonawcy.
 7. Kontrola nad realizacją poszczególnych etapów projektu zgodnie z harmonogramem.
 8. Kontrola realizacji płatności dla podwykonawców.
 9. Kontrola nad harmonogramem udzielania kolejnych transz kredytu w miarę rzeczywistego postępu prac oraz płatności podwykonawcom.
 10. Zwiększenie kontroli nad wszystkimi etapami inwestycji, co zwiększa znacząco szansę jej powodzenia i realizacji zgodnie z harmonogramem i w przyjętych w założeniach ramach kosztowych.
 11. Kontrola nad środkami z poszczególnych transz finansowania – środki są przekazywane na rachunek powierniczy w banku instytucji finansującej. Są one wypłacane wyłącznie na wydatki bezpośrednio skorelowane z postępem prac. Daje to gwarancję, że środki nie zostaną zapłacone za prace jeszcze nie wykonane, wydatkowane na inne potrzeby Inwestora lub zdefraudowane.

Udział w projekcie Project Monitora odbywa się bezkosztowo dla banku czy innej instytucji finansującej (inwestora finansowego).