Procesy Due Dilligence

ICF - wizja optymalnych rozwiązań

Nasza oferta obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie procesu due diligence – procesu badania firm w celu ich zakupu lub sprzedaży, w tym:

  • wykonanie analizy stanu ekonomiczno – finansowego spółki, zbadanie należności, zobowiązań, innych istotnych elementów mających wpływ na kondycję spółki,
  • zbadanie rynku spółki, posiadanego portfela zleceń, ocena nowoczesności produktów spółki, ocena pozycji konkurencyjnej, prognoza możliwości pozyskania zleceń w przyszłości,
  • wykonanie prognozy funkcjonowania spółki, wykonanie wyceny wartości kapitału spółki i sprzedawanego pakietu metodą dochodową i zweryfikowanych aktywów netto, zaproponowanie wartości do negocjacji,
  • wykonanie badania prawnego i podatkowego, zidentyfikowanie zagrożeń, oszacowanie możliwych konsekwencji podatkowych,
  • sporządzenie oferty, wskazanie opcji negocjacyjnych, wskazanie zagrożeń do sparwdzenia w drugim etapie,
  • udział w negocjacjach ze sprzedającym.