Wyceny

ICF - wizja optymalnych rozwiązań

Nasza oferta obejmuje:

  • wykonywanie wycen spółek,
  • wykonywanie wycen fragmentów firm,
  • wykonywanie wycen zorganizowanych części przedsiębiorstwa,
  • wykonywanie wycen majątku trwałego.

W ramach tego:

  • wykonywanie wycen spółek w celu ich zakupu lub sprzedaży. Wyceny są wykonywane metodami majątkowymi (zweryfikowanych aktywów netto) i dochodowymi (DCF), mieszanymi (szwajcarska, niemiecka) oraz porównawczymi,
  • wykonywanie wycen fragmentów firm lub instalacji produkcyjnych (w tym też wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa), które mają być przedmiotem transakcji kupna – sprzedaży lub są przeznaczone jako aport do spółek kapitałowych,
  • wykonywanie wycen majątkowych – wyceny wykonują współpracujący z nami rzeczoznawcy majątkowi posiadający niezbędne uprawnienia. Przedmiotem działalności są w szczególności wyceny instalacji przemysłowych, w tym w przemyśle rafineryjno – petrochemicznym i chemicznym jak również nieruchomości i ruchomości.