Newsy

alt

Słowacki Forbes o ICF


Kryzys finansowy jaki ogarnął swoim zasięgiem niemal cały świat spowodował znaczne perturbacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania kapitału na dalszy ich rozwój. Dlatego też obecnie stworzyło się kilka możliwości w zakresie pozyskania kapitału przez tego rodzaju przedsiębiorstwa w czym pomaga między innymi firma Inwestexpert Corporate Finance Sp. z o.o. z Polski, która od kilku lat współpracuje również z przedsiębiorstwami zarówno na Słowacji oraz Czechach. Przedstawiamy zatem krótki wywiad z Panem Jarosławem Stefańczykiem Wiceprezesem Zarządu spółki Inwestexpert Corporate Finance Sp. z o.o. oraz Prezesem Zarząd Funduszu typu Private Equity INFINITY Capital S.A. :
1. Jak obecnie można pozyskać kapitał na rozwój firmy alternatywnie do kredytu bankowego?
Istnieje kilka możliwości. Przede wszystkim coraz popularniejsze staje się wprowadzenie spółki na rynek publiczny w połączeniu z ofertą akcji skierowaną do inwestorów. W ten sposób pozyskujemy kapitał bez konieczności jego spłaty i ponoszenia okresowo kosztów finansowych. W zamian godzimy się na zmniejszenie udziału w posiadanym podmiocie. W Polsce funkcjonują zasadniczo dwa segmenty rynku: rynek podstawowy – przeznaczony dla większych spółek oraz Alternatywny System Obrotu NewConnect – dzięki, któremu mniejsze spółki, a nawet rozpoczynające dopiero działalność mają szanse pozyskać kapitał na rozwój. Rynek NewConnect daje możliwość upublicznienia spółki znacznie taniej niż ma to miejsce w przypadku rynku głównego. Krótszy jest również czas potrzebny do wprowadzenia takiej spółki na Giełdę. Tylko w roku 2010 (do dn. 20.12.2010) na NewConnect debiutowało 77 spółek. Wartość środków pozyskiwanych z ofert kierowanych na NewConnect jest bardzo zróznicowana, waha się od kilkuset tysięcy złotych nawet do ponad dwudziestu milionów złotych.
Nie tylko Giełda jest sposobem na pozyskiwanie „bezkosztowego” finansowania. Bardzo popularne stają się również fundusze private equity, które inwestują w spółki o różnej wielkości w różnych branżach, bardzo często oferują również pomoc w zarządzaniu.
2. Czy fundusze private equity chętnie inwestują w większość podmiotów reprezentujących różne branże?
Dla tego rodzaju funduszy kluczowe znaczenie ma zarówno branża w jakiej działa podmiot ale przede wszystkim możliwość osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji. Tak więc fundusze bardziej spoglądają na spółki, których pozycja rynkowa jest silna lub też posiadają unikatowe know how co może przełożyć się na znaczne zyski generowane w przyszłych okresach. Jednakże fundusze tego typu coraz częściej szukają podmiotów średniej większości, których potencjał wzrostu jest jeszcze duży, wówczas osiągnięcie oczekiwanych wyników jest znacznie prostsze. Należy jednak podkreślić, że w ostatnim czasie fundusze wyjście z inwestycji realizują przez upublicznienie podmiotu na giełdzie a następnie w zależności od zaangażowania wychodzą w transakcjach giełdowych lub też pozagiełdowych-pakietowych. W ten sposób dotychczasowi akcjonariusze pozostają nadal w spółce zarządzając nią i budując wartość dla akcjonariuszy a fundusze ograniczają swoje zaangażowanie i poszukują kolejnych inwestycji.
3. Zatem jak wygląda typowy proces pozyskania kapitału poprzez wprowadzenie do ASO NewConnect w Warszawie i jak długo trwa?
Na NewConnect mamy dwie możliwości pozyskiwania środków od inwestorów: w drodze oferty publicznej oraz w drodze oferty prywatnej. Na dzień dzisiejszy znaczna większość ofert to oferty prywatne. W przypadku tych ofert proces jest krótszy i mniej kosztowny. Jeżeli chodzi o czas potrzebny do wprowadzenia spółki na NewConnect jest on zależny od stanu w jakim spółka się znajduje. Jeżeli mamy do czynienia z uporządkowaną spółką akcyjną proces ten nie powinien trwać dłużej niż pół roku.
4. Jakie obowiązki dla właścicieli Firm wiążą się z upublicznieniem na NewConnect?
Spółka notowana na NewConnect jest spółką publiczną podlega zatem przepisom ustaw rynku kapitałowego oraz Regulaminowi Alternatywnego Systemu Obrotu. W praktyce oznacza to przede wszystkim konieczność sporządzania i przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych kwartalnych, a także przekazywania do publicznej wiadomości praktycznie każdej istotnej informacji, która może mieć wpływ na cenę notowania akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu.
5. Jaki zakres obowiązków występuję po stronie Autoryzowanego Doradcy?
W zależności od potrzeb spółki Autoryzowany Doradca może pomagać na praktycznie każdym etapie procesu wprowadzania na NewConnect. Przygotowuje formalne dokumenty wymagane przy ofercie prywatnej (dokument ofertowy), określa procedurę prowadzenia oferty, pomaga spółce pozyskać inwestorów, sporządza dokumenty dopuszczeniowe (dokument informacyjny), przygotowuje spółkę do właściwego wypełniania obowiązków informacyjnych. Ponadto w okresie minimum roku od debiutu stanowi wsparcie dla spółki w zakresie jej funkcjonowania na rynku NewConnect.
6. Czy współpracujecie w zakresie pozyskiwania kapitału na rynku słowackim z rodzimymi podmiotami doradczymi ?
Istotnie. Obecnie naszym partnerem biznesowym jest spółka SF Consult, Pana Martina Horvatha i z tym podmiotem chcielibyśmy w przyszłości realizować projekty inwestycyjne oraz pomagać małych i średnim podmiotom pozyskiwać kapitał poprzez upublicznienie zarówno na mniejszej (NewConnect) jak i większej giełdzie (GPW) w Warszawie.
7. Czy obecnie współpracujecie z jakimiś słowackimi spółkami w zakresie pomocy w pozyskaniu kapitału poprzez emisję na rynku NewConnect?
W chwili obecnej mamy dwie spółki, które zdecydowały się na skorzystanie z naszej oferty i w przyszłym roku planowane jest ich upublicznienie na rynku NewConnect w Warszawie. Jeżeli chodzi o nazwy to na tę chwilę nie mogę ich ujawnić.