Poszukiwanie podmiotów do przejęcia / Poszukiwanie Inwestorów – obsługa transakcji M&A

Nasza oferta obejmuje poszukiwanie podmiotów na zlecenie naszych klientów jak również poszukiwanie inwestorów wraz z pełną obsługą transakcji M&A, w tym:

  • identyfikację nabywców / celów inwestycyjnych,
  • doradztwo przy określeniu strategii przeprowadzenia transakcji,
  • wycenę spółki zbywanej/ celu inwestycyjnego,
  • opracowanie struktury transakcji,
  • przygotowanie oferty wstępnej i wiążącej,
  • organizację procesu due diligence,
  • koordynację prac innych podwykonawców (audytorzy, doradca prawny, doradca podatkowy, specjaliści branżowi),
  • organizację finansowania przejęcia,
  • pomoc w negocjacjach,
  • kompleksową organizację procesu i nadzór nad realizacją transakcji.