Newsy

Konferencja w Katowicach organizowana przez ICF


alt
"NEWCONNECT - Szansą dla rozwoju przedsiębiorstw”, 22 września 2010, Katowice
22 września 2010 roku w Katowicach byliśmy wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach współorganizatorem konferencji pt. ,,NewConnect – Szansą dla rozwoju przedsiębiorstw”.
Cała impreza składała się z wykładów poświęconych tematyce NewConnect, podzielonych kilkoma przerwami kawowymi, w czasie których przybyli goście mogli bezpośrednio rozmawiać z zaproszonymi prelegentami i poruszać najbardziej interesujące dla nich tematy związane z NewConnect.
Prelegentami obecnymi na konferencji w Katowicach byli:
1. Pani Monika Rękawek z GPW, która przedstawiła przybyłym gościom podstawowe założenia NewConnect oraz aktualne statystyki tego rynku;
2. Pan dr Jerzy Dobrosielski – Prezes ICF, który przedstawił rolę instytucji Autoryzowanego Doradcy na NewConnect w procesie wprowadzania spółki do
obrotu, kładąc nacisk przede wszystkim na praktyczne aspekty współpracy firm z Autoryzowanym Doradcą, takie jak np.: wycena Spółki czy proces poszukiwania inwestora;
3. Pan Jacek Zontek z Biura Maklerskiego BDM SA, przedstawił z kolei aspekty współpracy emitentów z AD po wejściu na NewConnect, kładąc nacisk przede wszystkim na obowiązki informacyjne emitentów NewConnect;
4. Pani Anna Rąplewicz z RIG w Katowicach, omówiła możliwości współfinansowania kosztów związanych z wejściem na NewConnect ze środków UE, przedstawiając wymagania jakie stoją przed firmami ubiegającymi się o finansowanie z UE, a także omawiając poszczególne etapy procesu pozyskania dotacji;
5. Pan Jarosław Stefańczyk (Wiceprezes ICF, Prezes Infinity Capital Sp. z o.o.) oraz Pani Anna Mrzyszek-Szczęsna z firmy Partner Finance, przedstawili atrakcyjność rynku NewConnect z punktu widzenia inwestora giełdowego, kładąc nacisk przede wszystkim na specyfikę tego rynku w stosunku do rynków regulowanych;
6. Pan Piotr Piekarski z ACARTUS SA, który przedstawił swoją spółkę znajdującą się obecnie w trakcie ofert prywatnej przed wejściem na NewConnect, omówił jej działalność, strategię oraz najbliższe plany inwestycyjne
7. Pan Jarosław Lenartowski ze Spółki HOT BLOK SA, który także przedstawił swoją firmę, będącą już uczestnikiem rynku NewConnect, omówił jakie korzyści można odnieść z wejścia na ten rynek.