• przeprowadzanie kompleksowego procesu łączenie spółek (wyceny, plan połączenia, analiza prawna i podatkowa),
  • prowadzenie procesów due diligence i kompleksowego doradztwa przy zakupie spółek,
  • opracowanie strategii.