• wydzielanie ze struktur firm działów pomocniczych i tworzenie na ich bazie nowych podmiotów wraz z opracowaniem programów ich restrukturyzacji,
  • wydzielanie ze struktur produkcyjnych poszczególnych instalacji produkcyjnych,
  • opracowywanie analiz ekonomicznych budowy nowych instalacji produkcyjnych,
  • wyceny aportów i wykonywanie biznes-planów dla struktur sieci dystrybucyjnych,
  • prowadzenie procesów due diligence i kompleksowego doradztwa przy zakupie spółek,
  • kompleksowe doradztwo przy sprzedaży spółek,
  • wykonywanie projektów integracji poszczególnych struktur biznesowych i produkcyjnych wraz z analizą prawną i podatkową wraz z kompleksowym programem restrukturyzacji,
  • opracowanie strategii,
  • przeprowadzanie kompleksowego procesu łączenie spółek (wyceny, plan połączenia, analiza prawna i podatkowa).