alt

Our offer includes:

  • Performing company valuations
  • Performing valuations of separate parts of a company
  • Performing valuations of the organised parts of an enterprise
  • Performing valuations of fixed assets 

As part of this offer we provide:

  • Performing valuations of parts of a company or production systems (including valuations of the organised parts of an enterprise) which are to be the object of a purchase–sale transaction or are intended as a contribution to capital companies,
  • wykonywanie wycen fragmentów firm lub instalacji produkcyjnych (w tym też wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa), które mają być przedmiotem transakcji kupna – sprzedaży lub są przeznaczone jako aport do spółek kapitałowych,
  • Performing proprietary valuations  - the valuations are performed by property valuers working with us, who have the necessary permissions. The object of our activity are mainly valuations of industrial installations, including the ones in the refining-petrochemical industry and the chemical industry, as well as real estate and movables.