Doradztwo prawne i podatkowe

ICF - wizja optymalnych rozwiązań

 

Oferta naszej struktury biznesowej w zakresie doradztwa podatkowego obejmuje między innymi:

  • kompleksową analizę prawną zagadnień korporacyjnych, relacji właścicielskiech, umów, zabezpieczeń itp.,
  • kompleksową analizę podatkową całej firmy lub poszczególnych fragmentów działalności,
  • zidentyfikowanie problemów prawnych i podatkowych, oszacowanie możliwych konsekwencji podatkowych i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, propozycja działań naprawczych,
  • wprowadzenie do spółki zmodyfikowanego systemu kontroli prawnej i podatkowej

Oferta naszej struktury biznesowej w zakresie doradztwa prawnego obejmuje między innymi:

  • kompleksową analizę prawną zagadnień korporacyjnych, relacji właścicielskiech, umów, zabezpieczeń itp.,
  • kompleksową analizę podatkową całej firmy lub poszczególnych fragmentów działalności,
  • zidentyfikowanie problemów prawnych i podatkowych, oszacowanie możliwych konsekwencji podatkowych i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, propozycja działań naprawczych,
  • wprowadzenie do spółki zmodyfikowanego systemu kontroli prawnej i podatkowej.